آسان بسان چیست ؟

ترکیبی از دو کلمه “آسان” و “بسان” که  “بسان” در گویش کوردی به معنی ” خریدین ، گرفتن ” میباشد.

چطور فکر می کنیم  ؟

همیشه به آسان تر کردن کارها فکر میکنیم.

به دنبال چه هستیم ؟

آگاهی دادن و بالا بردن دانش عمومی در زمینه مواد غذایی. خوراک از پایه ای ترین نیازهای هر موجود زنده و انسان می باشد. اینقدر با این موضوع درگیر هستیم، که فراموش میکنیم که چقدر اهمیت دارد.

در اینجا سعی ما آگاهی دادن و هدایت جامعه به سمت مصرف درست و سالم مواد غذایی است.

به دنبال کی هستیم ؟

آسان بسان برای اشخاصی تهیه شده است که مثل شما که خواننده این متن هستید توانایی استفاده از ابزارهای هوشمند و اینترنت را دارند و صدالبته کیفیت  هم برای آنها مهم است. کسانی که علاوه بر سلامت خودشان به سلامت خانواده و اجتماعشان هم اهمیت می دهند.